Onderwijs & schoolkeuze

Algemeen:

Aan onderwijs kleven vele aspecten die niet altijd even rationeel zijn te verwoorden. binnen mijn beleving is onderwijs een activitiet die erop gericht is om uw kind te leren overleven in de maatschapij van vandaag. Hiervoor is het nodig, dat uw kind zich bekwaamt in lezen en schrijven, historisch besef meekrijgt en normen en waarden opdoet, door zich in een sociale omgeving te leren handhaven. Wederzijds respect is hierbij een sleutelwoord.

Kwaliteit van scholen:

Regelmatig krijg ik vragen over welke school "goed" is. Daarop is maar een (1) echt antwoord mogelijk, de school waarbij uw kind zich goed voelt met de leerkracht van de groep waarin uw kind dat jaar zit. Pas dan ontstaat een situatie waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien binnen zijn / haar mogelijkheden. Helaas is op veel scholen (van rijkswege gedwongen, zie Leerplicht wet) het correct volgen van het leerprogramma belangrijker dan uw kind. Het programma staat centraal, niet uw kind.

Welke soort scholen zijn er naast de "normale" basisschool?

De groep zegt alleen iets over de leeftijd van het kind, want een groep hoeft niet per se een klas te zijn. Met name op Jenaplan-, Montessorie- en Dalton-scholen worden groepen gecombineerd, zodat kinderen ook met andere leeftijden te maken krijgen en ze soms bij de 'jongste' en soms bij de 'oudste' bewoners horen. Vaak zijn stamgroepen gevormd van 1+2, 3+4+5 en 6+7+8.

Dalton school

Ervaringsgericht onderwijs

Fasenonderwijs

Freinetschool

Iederwijs

Jenaplan school

Montessorie school

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Vrije school

Wonderwijs

LOM school (voor Leer- en Opvoedings Moeilijkheden)

ZMLK school (voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)

ZMOK school (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen)

 

Vergelijkingen:

Vergelijking tussen schoolsoorten

Vergelijking tussen taken van leerkrachten

Vergelijking leermaterialen

Vergelijking werkvormen

 

Tips voor gedrag op school:

1. Te zwakke aandacht en concentratie:

2. Impulsiviteit:

3. Motorische onrust:

4. Lage motivatie:

5. Moeite met zelfstandig werken:

6. Moeite met sociaal functioneren:

 

Hoe werkt leren

 Home

 

www.nieuwetijdskinderen.org