Achtergronden  


HOME ] [ Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]


Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt door de jaren heel veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Het zwaartepunt ligt in de Verenigde Staten. Opvallend uit de vele onderzoeken is dat het doorgaans statistisch onderzoek is aan de hand van vragenlijsten. Er wordt erg weinig fundamenteel onderzoek gedaan naar methoden of middelen voor verbetering van de situatie van de slachtoffers. Naar ons idee richt het  totale onderzoek zich teveel op PTSS als psychiatrische problematiek. De symptomen lijken inderdaad psychiatrisch van aard, maar wil nog niet zeggen dat de oorzaak van de problematiek ook van psychiatrische aard is. (zie voorbeeld over oorzakelijk verband)

Voorbeeld: Als we bovenstaande psychiatrische zienswijze betreffende PTSS vergelijken met dronkenschap, dan zien we bij de gebruiker van alcohol veranderingen in zijn gedrag na het innemen van alcohol. Een gewoon weldenkend mens verandert in iemand die vreemd gedrag vertoont. Dit kan agressief gedrag zijn, lacherig gedrag, vermoeidheid, zotheid en welke andere vorm van persoonsverandering dan ook. Als we dronken mensen zouden behandelen als iemand met een psychiatrische stoornis, dan zouden we gespreksgroepen opzetten voor dronken mensen en we zouden proberen medicijnen uit te vinden om dronkenschap te verminderen. De meest eenvoudige oplossing, geen alcohol meer nemen, laten we geheel buiten beschouwing, want dat is het probleem niet. Tenminste, dat zou de visie zijn van de psychiater als we dronkenschap zien als psychiatrische stoornis.

In ons onderzoek willen wij alle dingen die mogelijke mee kunnen tellen ook mee te laten tellen. Dat is dus de reden waarom wij in ons onderzoek op diverse pijlers steunen, te weten:

In ons onderzoek leggen wij ook op de voorhand geen theoretische belemmeringen vast. Dat betekent dat we alle mogelijke middelen, zolang ze onschadelijk zijn, zullen inzetten. Een theoretische wetenschappelijke discussie lijkt ons op dit moment dan ook niet relevant. Pas als de resultaten bekend zijn van de testen, kunnen we de theorie erop loslaten. In ons onderzoek maken wij gebruik van een aantal stellingen die zijn weergegeven in het Organon.


HOME ] [ Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]