Inleiding 

 

English version


[ HOME ] Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]


De geschiedenis van het Posttraumatisch stress syndroom (PTSS) is eigenlijk niet lang. Omstreeks 1864 kende men "Soldiers Heart", een soort PTSS. Voor het eerst wordt over PTSS gesproken in de literatuur zo rond 1911. Na de Eerste Wereldoorlog neemt het aantal gevallen toe. Het Posttraumatisch stress syndroom is ook wel bekend als Shell-shock. Pas in de tachtiger jaren van vorige eeuw komt er een serieuze manier van kijken op gang vanwege de vele Vietnamveteranen met het syndroom. Deze site gaat voornamelijk over PTSS bij militairen en ex-militairen. De drijfveer van deze site en het onderzoek vindt u in historie.

Wat is een trauma:

Een trauma is een angstige gebeurtenis die diepe indruk op je maakt. Voorbeelden hiervan zijn:

In veel gevallen duurt het trauma slechts kort. De hierna genoemde kenmerken komen voor gedurende enkele weken. Echter in die gevallen waar er sprake is van Posttraumatisch stress syndroom, treden de kenmerken / symptomen pas op na enkele maanden of soms zelfs jaren en houden lange tijd aan. Het is dan zaak hulp te zoeken.

Kenmerken:

Dit zijn normale reacties op abnormale situaties

 

Leven met je omgeving

In veel gevallen herkent men de persoon die PTSS heeft opgelopen niet meer. Hij / zij is anders, maar kan of wil daar niet over praten. De eis van de omgeving, om terug te keren naar "normaal", is vaak zo sterk dat iemand hiermee niet kan leven en zich bewust terugtrekt. Onbereikbaar worden, voor de omgeving maar ook voor zichzelf.

"In de bergen rebellen opsporen en uitschakelen is een klusje van niks, vergeleken bij het onschadelijk maken van rebellen in je eigen hart."

(Wang Yangming, 1472 - 1529)


[ HOME ] Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]